Introduktion af nye medarbejdere

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer.


Nye medarbejder skal føle sig velkomne i Albertslund Kommune. Det er ledelsens ansvar, at nyansatte introduceres til arbejdspladsen og til den konkrete arbejdsfunktion straks efter ansættelsen.

Introduktionen skal ud over jobbeskrivelsen give et indtryk af de krav og forventninger, der er knyttet til stillingen, og der skal orienteres om kommunens organisationsplan og samarbejdsforhold.

Du kan få inspiration til en god modtagelse af nyansatte ved at bruge dette skema:

Tjekliste: God modtagelse af nyansatte

SE OGSÅ den mere uddybende huskeliste under Medarbejdersiden - Vejledning og support - løn og personale - før ansættelsen - lederansvar