Kompetenceudvikling

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer.


Den viden medarbejderen har, skal vedligeholdes og udvikles, mens man er ansat i Albertslund Kommune, og ofte er det også nødvendigt, at man omstiller sig til nye opgaver. Det skal undgås, at medarbejdere i Albertslund Kommune ender i en blindgyde, der hæmmer fagligt og personligt.

Det er kommunens pligt at skabe betingelser for, at medarbejdere kan ændre sig med sit job. Efter- og videreuddannelse er det vigtigste supplement til den ekspertice, jobbet i sig selv giver, men det forventes også, at medarbejdere selv gør, hvad man kan for at udnytte mulighederne.

Albertslund Kommune lægger vægt på, at medarbejdere ved jobrotation kan søge inspiration andre steder, både hvor opgaverne løses helt tilsvarende, og hvor de måske løses på den helt anden måde. Under normale omstændigheder vil Albertslund Kommune også imødekomme en medarbejders ønske om at skifte arbejdsområde.