Prøvetid

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer.


I prøvetiden skal lederen vurdere den nyansattes mulighed for at udfylde stillingen også på længere sigt.