Seniorsamtaler

Retningslinjerne for personale bestemmer, hvad der skal gælde i bestemte situationer; både hvad lederen skal og hvad medarbejderne derfor kan regne med sker, samt hvad medarbejderne må og ikke må i bestemte situationer.


KommuneMED har på sit møde den 13. maj 2009 besluttet, at tidspunktet for fra hvilken alder, der skal holdes seniorsamtaler drøftes lokalt.

Med udgangspunkt i den lokale drøftelse skal lederen en gang om året holde en samtale med seniormedarbejderen om ønsker og forventninger til den sidste del af arbejdslivet. Samtalen skal på en respektfuld måde afklare, hvad medarbejderen har behov for, og om der eventuelt er særlige ønsker, der kan opfyldes.

Det kan for eksempel være ønsker til fortsat udvikling i jobbet og efteruddannelse, ønsker til udvikling i retning af et mindre krævende jobindhold, eller måske blot en lidt større fleksibilitet i dagligdagen.

Det kan som supplement hertil også ske ved samtaler med hele personalegruppen om, hvordan arbejdsglæde kan styrkes generelt, også i forhold til fastholdelse af velkvalificerede ældre kolleger.

Som støtte for lederens seniorpolitiske overvejelser er der et personalepolitisk værktøj om seniorer, som handler om en række muligheder, der kan overvejes i forhold til seniorer, afhængig af ønsker og behov og hvad der konkret er muligt på den enkelte arbejdsplads.

Værktøjet er eksempler på elementer, der kan bruges, når der gensidigt er interesse for det, arbejdsplads og seniormedarbejder imellem.