Arbejdsgang når en medarbejder omplaceres

Når en medarbejder bliver omplaceret, skal den tidligere og den nye leder sørge for, at medarbejderen både får et ændret ansættelsesbrev og bliver flyttet i lønsystemet.


Hvis en medarbejder får nyt job via jobbanken, er arbejdsgangen således:

  • Når en opsagt medarbejder har fået nyt job via jobbanken, skal medarbejderens leder (GL) orienteres af den kommende leder (KL). De aftaler sammen med den ansatte, hvornår vedkommende skifter job, dog senest ved fratrædelsesdatoen i afskedigelsesbrevet. KL oplyser org. Enhed og omkostningssted til GL.

  • GL indberetter ændringen i Rollebi via "vedligehold medarbejder" i bemærkningsfeltet. GL skriver i bemærkningsfelt: "Overføres pr. xx til yy (org. enhed) med omkostningssted zz. NB! Omplacering via jobbank".

  • Lønadministrationen ændrer placering af medarbejder, fjerner fratrædelsesdato og sender mail til KL, når medarbejderen er overført. De sender også brev om ændret tjenestested til medarbejder.

  • Når medarbejderen er overført i systemet, kan KL indberette eventuelle ændringer i løn og arbejdstid til Rollebi. Hvis det er tilfældet, skriver Lønadministrationen et nyt brev til medarbejder om de ændrede vilkår.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte lønadministrationen.