Ændringer af arbejdstiden

Den generelle regulering af arbejdstiden, deltidsarbejde og adgang til højere timetal


Hvis den normale ugentlige arbejdstid skal ændres for en medarbejder, er det en væsentlig ændring af medarbejderens vilkår. Se afsnittet i lederhåndbogen om væsentlige vilkårsændringer.