Hvordan skal ledige timer udbydes

Den generelle regulering af arbejdstiden, deltidsarbejde og adgang til højere timetal


Der er ikke noget krav om, at timerne skal tilbydes medarbejdere på deltid på nogen bestemt måde. Men den måde, der vælges, skal være meldt klart ud til medarbejderne.

Ledige timer kan udbydes f.eks.
•På kommunens intranet
•På tjenestestedets opslagstavle
•Ved brev eller mail til medarbejderne på deltid
•På et personalemøde
•Andet

De ledige timer kan tilbydes mundtligt/og eller skriftligt, men det anbefales, at tilbuddet bliver givet skriftligt for at skabe klarhed over, hvem tilbuddet retter sig mod, og hvad der ligger i tilbuddet.

Der er ikke noget krav om, at den procedure, der vælges, skal være den samme for hele kommunen eller for en hel forvaltning.