Princippet om ikke-forskelsbehandling af medarbejdere på deltid

Den generelle regulering af arbejdstiden, deltidsarbejde og adgang til højere timetal


Der gælder et generelt princip om ikke-forskelsbehandlingaf medarbejdere på deltid.

Det betyder, at en medarbejder på deltid ikke må behandles på en mindre gunstig måde end medarbejdere på fuld tid.

Kun i de situationer, hvor der er objektive og saglige forhold, der kan begrunde, at medarbejdere på deltid og fuldtid bliver behandlet forskelligt, er det i orden.