Udbud af ledige timer

Den generelle regulering af arbejdstiden, deltidsarbejde og adgang til højere timetal


Når tjenestestedet udbyder ledige timer, skal det fremgå:
•Hvor mange timer der udbydes
•Hvad arbejdsopgaverne er
•Hvornår de ledige timer er placeret
•Hvor arbejdsstedet er
•Hvilken overenskomstgruppe timerne udbydes til
•Hvem ansøgningen skal stiles til
•Hvad ansøgningsfristen er
•Andet relevant, f.eks. særlige kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage timerne
•Om der skal bruges særlige skemaer til ansøgningen