Barns 1. og 2. sygedag

Er barns 1. og 2. sygedag en ret?


Barns 1. og 2. sygedag er en mulighed for forældre til at blive hjemme ved et barn, der er syg. Det er en betingelse, at det kan lade sig gøre i forhold til driften. Det betyder, at hvis for eksempel institutionen, hjemmeplejegruppen eller afdelingen stadig kan løse de opgaver, der skal løses den dag en medarbejder har et barn syg, kan medarbejderen blive hjemme ved det syge barn. Medarbejderen skal give besked til lederen, der afgør, om medarbejderen kan holde barns 1. og 2. sygedag.

Det er en betingelse, at:
•Barnet er under 18 år
•Barnet bor hos medarbejderen
•Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet

Generelt betyder det også noget, hvor gammelt barnet er, og hvad barnet fejler.

Hvis det ind imellem kan være svært at komme et ønske i møde om barns 1. og 2. sygedag, på grund af driften, er det en god ide på forhånd at have talt om det med medarbejderne for at gøre det tydeligt, hvad det er for en vurdering, der bliver lavet, når en medarbejder ønsker barns 1. og 2. sygedag. Og det er selvfølgelig vigtigt, at behandle de samme situationer, på den samme måde.

Reglerne om barns 1. og 2. sygedag gælder for biologiske forældre og adoptivforældre. Derudover gælder reglerne for en medarbejder, der har forældremyndigheden uden at være biologisk eller adoptivforældre.

Derudover kan der være særlige situationer, hvor en medarbejder ikke er biologisk eller adoptivforældre eller har forældremyndigheden, men hvor hensynet til barnets tarv og medarbejderens tilknytning til barnet alligevel kan begrunde barns 1 og 2. sygedag. Efter en konkret vurdering kan der derfor være mulighed for barns 1. og 2. sygedag for en "sted"forældre, hvis medarbejderen har samme folkeregisteradresse som barnet på det tidspunkt, hvor barnet bliver syg.