Frister for at varsle orlov

Når en medarbejder skal på barsel


Moderen skal give besked om, at hun går på barsel og hvornår det forventede fødselstidspunkt er, senest 3 måneder før den forventede fødsel.

Tidspunktet for forventet fødsel skal dokumenteres fx ved kopi af den del af vandrejournalen, som indeholder oplysninger herom – de øvrige oplysninger om graviditeten skal lederen ikke have en kopi af.

Samtidig skal moderen give besked om, om hun vil holde orlov 8 uger før forventet fødsel.

Faderen skal give besked senest 4 uger før den forventede fødsel, om han ønsker at holde indtil 2 ugers fravær, umiddelbart efter barnet er født.

Efter fødslen skal både moderen og faderen inden 8 uger efter fødslen give arbejdspladsen besked om, hvornår de vender tilbage til arbejdet, om orloven forlænges eller udskydes, og faderen skal give besked om, om han holder særlig fædreorlov.