Orlov før fødslen

Når en medarbejder skal på barsel


Moderen har ret til fravær med løn 8 uger før det forventede fødselstidspunkt.

Bliver barnet født tidligere kan resterne af de 8 uger ikke holdes efter barnet er født, og omvendt påvirker det ikke længden af orloven efter barnet er født, at moderen er gået over tiden.