6. ferieuge

Som medarbejder er man er altid berettiget til ferie, men hvorvidt man er berettiget til ferie med løn eller ej, afhænger af ens ansættelsesforhold


Der er særlige regler om den 6. ferieuge:

Medarbejderen kan frit vælge, om 6. ferieuge skal holdes eller udbetales.
Hvis det aftales, at medarbejderen overfører 6. ferieuge til det næste ferieår, skal 6. ferieuge behandles som anden ferie. Det betyder blandt andet, at arbejdspladsen kan varsle, hvornår medarbejderen skal holde 6. ferieuge
Medarbejderen skal dog være opmærksom på, at vedkommende senest den 1. oktober året før skal meddele sin leder, hvis vedkommende ønsker 6. ferieuge udbetalt.
Ønskes ferien afholdt, skal medarbejderen så tidligt som muligt give sin leder besked om tidspunktet for afvikling af 6. ferieuge

Hvis medarbejderen fratræder inden 6. ferieuge er afholdt, bliver 6. ferieuge udbetalt på det tidspunkt, hvor medarbejderen fratræder sin stilling.