Feriebegreber

Som medarbejder er man er altid berettiget til ferie, men hvorvidt man er berettiget til ferie med løn eller ej, afhænger af ens ansættelsesforhold


For at forstå reglerne om ferie er det vigtigt først at kende feriebegreberne:

Optjeningsåret svarer til kalenderåret; fra 1. januar til 31. december.
Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april året efter optjeningsåret.
Ferieperioden er perioden fra 1. maj til  30. september.
Ferieugen er syv kalenderdage der følger efter hinanden og som ferietimerne holdes indenfor.
Hovedferien på tre uger holdes som hovedregel i sammenhæng i ferieperioden.
Øvrig ferie/restferie er den ferie som ikke er hovedferie.