Feriehindring

Som medarbejder er man er altid berettiget til ferie, men hvorvidt man er berettiget til ferie med løn eller ej, afhænger af ens ansættelsesforhold


En medarbejder, der er helt eller delvist forhindret i at holde hovedferie inden ferieperiodens udløb (30. september), har ret til at få udbetalt ferie med løn eller feriegodtgørelse umiddelbart efter ferieperiodens udløb og senest ved ferieårets udløb (30. april), hvis den manglende afholdelse skyldes:

• Egen sygdom
• Barselsorlov
• Orlov til adoption
• Ophold i udlandet
• Overgang til selvstændigt erhverv
• Overgang til arbejde i hjemmet
• Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv
• Indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner
• Tvangsanbringelse
• Lovlig varslede konflikter
• Aftjening af værnepligt
• Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
• Deltagelse i aktiviteter via rådighedskontrakt med forsvarets reaktionsstyrker og SHIRBRIG eller
• Manglende midler til at holde ferie på grund af tvist mellem en ansat og en arbejdsgiver om et krav på feriepenge, forudsat at kravet på feriepenge er rejst inden ferieårets udløb

 

Udbetalingen sker for hovedferien ved ferieperiodens udløb den 30. september og for restferien ved ferieårets udløb den 1. maj.