Ret til ferie med løn i forhold til aktuel beskæftigelsesgrad

Som medarbejder er man er altid berettiget til ferie, men hvorvidt man er berettiget til ferie med løn eller ej, afhænger af ens ansættelsesforhold


Medarbejdere har ret til at holde ferie med løn i forhold til deres aktuelle beskæftigelsesgrad.

Det betyder, at en medarbejder, der arbejder på fuld tid i optjeningsåret, men som arbejder på deltid i ferieåret, har ret til ferie med løn svarende til lønnen på deltid. Og hvis en medarbejder har været på deltid i optjeningsåret, og arbejder på fuld tid i ferieåret, så har medarbejderen ret til ferie med løn svarende til lønnen på fuld tid.

Hvis en medarbejder fratræder inden ferien er holdt, udstedes et feriekort på de faktisk optjente timer i optjeningsåret. Det betyder, at antallet af optjente ferietimer, primært har betydning, når en medarbejder fratræder.