Særlig feriegodtgørelse

Som medarbejder er man er altid berettiget til ferie, men hvorvidt man er berettiget til ferie med løn eller ej, afhænger af ens ansættelsesforhold


Medarbejdere med ret til ferie med løn har også ret til en særlig feriegodtgørelse ved siden af. Den særlige feriegodtgørelse udbetales, når ferieåret begynder den 1. maj.

Godtgørelsen er for de fleste grupper af medarbejdere på 1,95% af lønnen i optjeningsåret. På Sundhedskartellets område er godtgørelsen på 2,30%.

Der er dog nogle grupper, som har en højere procent. Det gælder bl.a.medarbejdere, der er omfattet af overenskomst for:

  • Handicapledsagere (2,05%)
  • Lærere m.fl. i folkeskoler, ungdomsskoler, sprogcentre og unddomskostskoler (2,15%)
  • Ernærings- og husholdningsøkonomer (2,15%)
  • Ikke-faglærte lønarbejdere (2,35%)
  • Tandlæger og tandlægekonsulenter (2,35%)
  • Erhvervsuddannede serviceassistenter (2,35%)
  • Husassistenter (2,35%)
  • Kantineledere og rengøringsledere/-chefer (2,45%)
  • Kort- og landmålingsteknikere (2,45%)
  • Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte struktører, faglærte mestre mfl. (2,45%)