Pasning af alvorligt syge børn under 18 år

Når tvingende familiemæssige årsager giver ret til frihed


Medarbejdere, der er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis frihed med løn, når de opfylder betingelserne for at få dagpenge. Medarbejderen skal selv søge om ret til dagpenge i den kommune, medarbejderen bor i.

Arbejdspladsen kan dog begrænse medarbejderens mulighed for fravær med løn til 1 måned om året pr. barn.