Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv.

Når tvingende familiemæssige årsager giver ret til frihed


Medarbejdere har ret til tjenestefrihed i det antal timer, medarbejderen får tabt arbejdsfortjeneste fra den kommune medarbejderen bor i, når:
•Medarbejderen hjemme forsørger et barn under 18 år
•Barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
•Barnets tilstand giver ret til tabt arbejdsfortjeneste. Medarbejderen skal selv søge om tabt arbejdsfortjeneste i den kommune medarbejderen bor i

Arbejdspladsen har dog mulighed for at begrænse retten til frihed til 1 år pr. barn. Efter 1 år kan der aftales yderligere frihed.