Borgerligt ombud

Med og uden løn


En medarbejder kan få tjenestefrihed med eller uden løn, hvis medarbejderen er valgt til et borgerligt ombud.

Tjenestefrihed til borgerligt ombud skal så vidt muligt ske gennem omlægning af arbejdet.

Der gives tjenestefrihed uden løn, hvis der betales et vederlag for ombudet, eller der er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste.

Der gives tjenestefrihed med løn, hvis der ikke betales et vederlag for ombuddet, eller der ikke er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste. Ombud som domsmand og nævning anses for at være ulønnet.

Tjenestefrihed med løn kan fås i et antal arbejdstimer, der svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. år. Hvis det er nødvendigt med tjenestefrihed ud over 6 uger, sker der et fradrag i lønnen.

Eksempler på ombud, hvor medarbejdere kan få tjenestefrihed med løn:
•Domsmænd
•Nævninge
•Tilforordnede ved valg til Europaparlamentet, Folketinget, Kommunalbestyrelsen
•Afgivelse af vidneforklaring, uanset om der gives godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

BEMÆRK at det ikke er et borgerligt ombud, at være:
•Tilforordnet ved valg til skolenævn
•Medlem af et menighedsråd