Orlov og tjenestefrihed uden løn

Med og uden løn


Både tjenestemænd og overenskomstansatte har ret til orlov uden løn, hvis de eller deres ægtefælle eller samlever:
•Sendes til udlandet, som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene
•Sendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
•Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner med videre

Hvis en medarbejder ønsker orlov eller tjenestefri uden løn af grunde, som ikke er nævnt oven for, er det op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, om orloven kan gives.