Orlov og tjenestefrihed uden løn

Med og uden løn


Tjenestemænd har ret til orlov uden løn, hvis de eller deres ægtefælle eller samlever:
•Sendes til udlandet, som led i Danmarks udviklingssamarbejde med udviklingslandene
•Sendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
•Ansættes i Grønlands Hjemmestyre/ kommuner med mere

Overenskomstansatte har ikke den samme ret som tjenestemænd til at få orlov uden løn. Hvis en overenskomstansat søger om orlov uden løn, er det derfor op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, om orloven kan gives.