Værnepligt og session

Med og uden løn


En medarbejder har ret til orlov til at aftjene værnepligt. Det er dog en betingelse, at medarbejden været ansat i mindst 9 måneder og i gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen.

Medarbejderen skal give besked til kommunen om hvornår indkaldelsen er senest to uger efter, at medarbejderen har fået indkaldelsen.

Medarbejdere har ikke krav på løn fra Albertslund Kommune under den første indkaldelse. Ved senere indkaldelser har medarbejderen krav på løn i den måned indkaldelsen finder sted og måneden efter.

Medarbejdere har ret til frihed med løn i det omfang der er nødvendigt for at medarbejden kan møde til session.