Lægelig dokumentation for sygdom

Når en medarbejder bliver syg


Lægelig dokumentation for sygdom indhentes efter lederens vurdering. Ved længere fravær anbefales dog at indhente dokumentation.

Der findes to former for lægelig dokumentation: en mulighedserklæring og en friattest.

Mulighedserklæringen anvendes i de tilfælde, hvor en medarbejder er sygemeldt (eller har gentagne sygemeldinger), og der er tvivl om hvilke hensyn, der skal tages, for at medarbejderen kan starte op igen, evt. på deltid. Erklæringen giver lederen mulighed for at få oplyst, om medarbejderens sygdom medfører funktionsnedsættelser i forhold til arbejdet, og hvilke skånehensyn, der kan være nødvendige i en periode.

Mulighedserklæringen skal i første omgang udfyldes af lederen og medarbejderen i fællesskab. Lederen indkalder medarbejderen til et møde,eventuelt med bisidder, og kan medarbejderen ikke møde op grundet sygdommen, udfyldes erklæringen pr. telefon.

Medarbejderen skal derefter aflevere erklæringen til sin læge, som vurderer, om det er muligt for medarbejderen at genoptage arbejdet helt eller delvist, eventuelt med ændrede opgaver.

Bemærk, at medarbejderen har pligt til at medvirke til udfyldelsen af en mulighedserklæring.

Du kan finde mulighedserklæringen og en vejledning om udfyldelse af erklæringen på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

En friattest anvendes i de tilfælde, hvor lederen udelukkende har brug for dokumentation for, at medarbejderen er syg og/eller information om varigheden heraf. Det kan være i forbindelse med sygdom i en opsigelsesperiode, ved manglende samarbejde i forhold til at få udfyldt en mulighedserklæring eller som opfølgning på en tidligere mulighedserklæring.

Du skriver til medarbejderen og beder om en friattest samt oplyser en frist for, hvornår den skal afleveres. Arbejdspladsens EAN-nr. skal fremgå af brevet. Det er hensigtsmæssigt at sende brevet med en afleveringsattest, så du kan dokumentere, at brevet er kommet frem til medarbejderen.

EAN-numre findes på intranettet under elektronisk fakturering.

Ansatte der er indlagt på hospital, skal ikke selv sende en lægeerklæring, men bede hospitalet om at sende dokumentation for indlæggelsen og udskrivning til arbejdspladsen.