Registrering i fraværssystemet

Når en medarbejder bliver syg


Registreringen i fraværssystemet et meget vigtig. Det er den enkelte leders ansvar. Registreringen betyder noget bl.a. i forhold til:

•Et generelt overblik over omfanget af sygefraværet
•Muligheden for at få dagpenge fra den kommune, medarbejderen bor i
•Som grundlag for en sygefraværssamtale
•Som grundlag for en eventuel afskedigelse på grund af den måde, sygdommen virker på driften på
•Som grundlag for statistik
•Som et barometer for trivslen og som grundlag for at lave en målrettet indsats