Sygefraværssamtaler

En sygefraværssamtale er en fortrolig samtale mellem lederen og medarbejderen om sygefraværet


Hvad er en sygefraværssamtale, og hvordan holder man en god sygefraværssamtale:

En sygefraværssamtale er en fortrolig samtale mellem lederen og medarbejderen om sygefraværet. Der er forskellige sygefraværssamtaler:

  1. Medarbejderen har været syg i 3 perioder eller flere inden for de sidste 6 måneder
  2. Medarbejderen har været syg i 15 dage eller flere inden for de sidste 12 måneder
  3. Ved længerevarende sygefravær

Der er i sygedagpengeloven krav om, at lederen skal afholde en sygefraværssamtale senest fire uger efter medarbejderens første sygedag ved længere varende sygefravær.

Indkaldelse til sygefraværssamtale

En invitation og indkaldelse til sygefraværssamtale skal ske skriftligt og være med et rimeligt varsel over for medarbejderen, for eksempel nogle dage.

Du kan finde en skabelon til brevet her.

Du kan finde en mere uddybende skabelon til brevet her

5 gode råd til lederen til afholdelse af sygefraværssamtaler

  1. Planlæg tid og sted, så der er afsat tilstrækkelig tid til samtalen, og at der er ro omkring mødet. Sluk mobiltelefonen!
  2. Overvej grundigt, hvad du ønsker at få ud af samtalen
  3. Hav relevant dokumentation klar. Det kan være oversigt over sygefraværets sammensætning, referat fra tidligere møder, mulighedserklæring eller andet relevant
  4. Brug en af skabelonerne for afholdelse af sygefraværssamtaler, - her er hjælp til at ’komme hele vejen rundt’
  5. Skriv referat af samtalen ind i skabelonen og sørg for medarbejderens underskrift eller godkendelse via mail

Du kan læse mere om, hvordan du som leder afholder en god sygefraværssamtale her

Her kan du finde link til skabeloner for afholdelse af sygefraværssamtaler: 

Sygefraværssamtale - de første samtaler

Sygefraværssamtale - flere samtaler