Regler for sygemelding til arbejdspladsen

Når en medarbejder bliver syg


Når en medarbejder bliver syg, skal vedkommende give besked til arbejdspladsen senest på det tidspunkt, hvor medarbejderen skulle være mødt, medmindre andet er aftalt på den enkelte arbejdsplads. Hvem der skal gives besked til, kommer også an på, hvad der er aftalt på arbejdspladsen. Det skal som hovedregel ske til lederen. Du skal som leder sikre dig, at retningslinjerne omkring sygemelding udleveres til alle medarbejdere.

Samtidig med sygemeldingen skal medarbejderen også oplyse, hvor længe sygefraværet skønnes at ville vare. Når medarbejderen melder sig rask skal det så vidt muligt ske dagen før, medarbejderen vender tilbage.

Læs retningslinjerne og hvad man som leder kan/må spørge om.

Læs om baggrunden her

 

Kontakt på 2-6-14 dagen

Albertslund kommune vil gerne have tæt kontakt med sygemeldte medarbejdere. Det betyder, at sygemelding skal ske til lederen medmindre der er lavet en lokal fremgangsmåde ved sygemelding, som i så fald skal følges.

Derefter skal lederen have telefonisk kontakt med sygemeldte på 2. 6. og 14. dagen. Formålet med opringningerne er kontakt under sygefraværet, omsorg og samtidig:

  • 2. dagen: at tage en snak om, hvor længe sygefraværet ventes at vare, og drøfte eventuelle opgaver og møder, der skal aflyses eller videregives under fraværet.
  • 6. dagen: at følge op på opgaver og spørge ind til eventuelle forhold på arbejdspladsen, som har betydning for sygefraværet
  • 14. dagen: at vurdere det videre forløb og, hvis det er relevant, indkalde til en sygefraværssamtale

Der er skabeloner for kontakten på 2-6-14 dagen , hvor der skal skrives noter.