Begrebet en væsentlig vilkårsændring

Når vilkårene for en medarbejders stilling ændrer sig


Begrebet en væsentlig vilkårsændring giver kun mening i forhold til medarbejdere der er ansat på overenskomstsvilkår. Ved ændringer i en stilling for en medarbejder, der er ansat som tjenestemand bruges andre begreber. Afsnittet er derfor alene om ændringer for overenskomstansatte.

Kontakt en personalekonsulent, hvis det overvejes at ændre vilkårene for en tjenestemand.