Hvad er en væsentlig vilkårsændring

Når vilkårene for en medarbejders stilling ændrer sig


Når vilkårene for en medarbejders stilling ændrer sig væsentligt, kan det typisk være ved en ændring af:
•Hvem der er arbejdsgiver
•Arbejdsopgaverne
•Arbejdstider og mødetider
•Indholdet i stillingen for chefer og ledere
•Lønnen

Hvem der er arbejdsgiver

De fleste medarbejdere i kommunen har Albertslund Kommune som arbejdsgiver og derfor vil det ikke være en væsentlig ændring, at medarbejderen flyttes fra sit nuværende tjenestested til et andet.

Der er dog enkelte, der stadig har for eksempel en bestemt institution som arbejdsgiver. De medarbejdere, der er ansat på for eksempel en bestemt institution, vil ikke kunne flyttes over til et arbejde i en anden institution. I de situationer vil det være en væsentlig vilkårsændring.

Arbejdsopgaver

Ændringer i arbejdsopgaver vil typisk ikke være en væsentlig ændring, hvis medarbejderen også fremover skal arbejde med opgaver, der kræver den uddannelse og erfaring medarbejderen har.

I nogle situationer arbejder medarbejderen dog med meget specialiserede opgaver, som medarbejderen har helt særlige forudsætninger for at løse, fordi medarbejderen har en stor erfaring og/ eller relevant efteruddannelse. I de situationer kan det være en væsentlig ændring, hvis medarbejderen ikke fremover kan gøre brug af sine specialiserede kompetencer.

Arbejdstider og mødetider

Hvis mødetiderne ændres inden for rammerne af de muligheder overenskomsten giver, vil en ændring ikke være en væsentlig ændring.

Det kan dog være en væsentlig ændring, hvis mødetiden bliver ændret fra arbejde om dagen til arbejde om aftenen, men det afhænger af om arbejdspladsen og medarbejderen har haft en fælles forståelse af, hvordan mødetiderne er.

Indholdet i stillingen for chefer og ledere

Det er typisk en væsentlig ændring, hvis arbejdspladsen ønsker, at en chef eller en leder skal fortsætte i en stilling, hvor der ikke er personaleledelse eller kun i begrænset omfang. Det vil sige, hvis chefen eller lederen ikke længere skal holde PULS, forhandle løn og ikke længere kan ansætte eller indstille til afsked.

På samme måde vil det typisk være en væsentlig ændring, hvis en chef eller leder ikke længere skal have budgetansvar.

Lønnen

En ændring i lønnen vil altid være en væsentlig ændring.