Når ændringen er væsentlig

Når vilkårene for en medarbejders stilling ændrer sig


Hvis ændringen af stillingen er væsentlig, skal ændringen varsles skriftligt over for medarbejderen med medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel.

Før ændringen bliver varslet skal medarbejderen have mulighed for at komme med en udtalelse efter reglerne i forvaltningsloven om partshøring, og begrundelsen for ændringen skal være saglig set i forhold til medarbejderens forhold eller kommunens.

Hvis medarbejderen ikke ønsker stillingen på de nye vilkår, er medarbejderen sagt op og medarbejderen skal fratræde når efter opsigelsesvarslet.

Det er Center for Ledelse og Personale der har kompetencen til at varsle væsentlige vilkårsændringer.