Vilkårsændringer generelt

Når vilkårene for en medarbejders stilling ændrer sig


Vilkårene for en medarbejders stilling kan ændre sig undervejs i ansættelsen. Nogle ændringer skal medarbejderen tåle, fordi de falder inden for ansættelsen.

Andre ændringer skal varsles overfor medarbejderen med et passende varsel, der typisk er kortere end medarbejderens opsigelsesvarsel. Og endelig er der ændringer, der er så væsentlige, at de altid skal varsles overfor medarbejderen med det individuelle opsigelsesvarsel.