Formålet med en advarsel

Hvad er en advarsel


Formålet med en advarsel er, at medarbejderen klart og tydeligt får at vide, at medarbejderen skal ændre på sin måde at opføre sig på eller på sin måde at udføre arbejdet på. Og at medarbejderen kun kan være ansat, hvis det sker.

Udgangspunktet for en advarsel er derfor, at medarbejderen får en chance for at rette ind.

Før der bliver givet en advarsel kan der være en eller flere samtaler med medarbejderen om det, som arbejdspladsen ønsker der skal ske en ændring af, men uden at det har hjulpet.

Hvis medarbejderen ikke retter ind er formålet med en advarsel også, at arbejdspladsen kan dokumentere at medarbejderen skriftligt har fået at vide, hvad det er der skal ændres på, og hvad der sker, hvis medarbejderen ikke retter ind. Det kan være nødvendigt, for at grundlaget for senere at opsige medarbejderen er sagligt og rimeligt.