Hvad er en advarsel

Hvad er en advarsel


En advarsel er et varsel til medarbejderen om:

•At en bestemt måde at opføre sig på eller udføre arbejdet på ikke er acceptabel,
•At medarbejderen kun kan blive i sit arbejde, hvis medarbejderen ændrer sin måde at opføre sig på eller udføre arbejdet på