Indholdet i en advarsel

Hvad er en advarsel


En advarsel skal:

•Klart og tydeligt beskrive det eller de forhold, der er kritisable
•Klart beskrive hvordan man forventer, at medarbejderen agerer i fremtiden
•Klart og tydeligt fortælle at medarbejderen bliver sagt op, hvis medarbejderen fortsætter med at gøre det medarbejderen bliver kritiseret for.