Fratrædelsesgodtgørelse

Når medarbejderen afskediges


Medarbejdere der fratræder, har ret til fratrædelsesgodtgørelse på:
•1 måned ved 12 års ansættelse
•2 måneder ved 15 års ansættelse
•3 måneder ved 18 år ansættelse