Hvornår kan en medarbejder opsiges

Når medarbejderen afskediges


Medarbejder kan opsiges, hvis det er rimeligt og sagligt begrundet i medarbejderens eller arbejdspladsens forhold.

En rimelig og saglig grund kan være:
•Arbejdsmangel, som følge af besparelser, nednormeringer, effektiviseringer, omlægninger af arbejdet mv.
•Sygdom, hvis sygefraværet påvirker driften på en måde, så det belaster driften og har betydning for de ydelser, der skal leveres eller den måde ydelserne bliver leveret på (kvaliteten i opgavevaretagelsen)
•Samarbejdsvanskeligheder, hvis problemerne er skyld i produktionstab, og der er en klar forbindelse mellem samarbejdsproblemerne og den medarbejder, som lederen ønsker at opsige
•Duelighed, hvis medarbejderen ikke kan magte sine opgaver, selv om medarbejderen har forsøgt
•Manglende tillid, hvis medarbejderen er illoyal, forsømmer sine pligter, ikke følger lederens tilrettevisninger, bryder sin tavshedspligt mv.

Uanset hvilken grund der er tale om, er det afgørende, at det kan dokumenteres, at der er en rimelig og saglig grund. Det er derfor vigtigt at der tages referat af de samtaler der afholdes med medarbejderen, således at der foreligger der nødvendige dokumentation.