Krav om advarsel

Når medarbejderen afskediges


For at en opsigelse er rimelig og saglig, vil det efter omstændighederne være et krav, at der er givet en advarsel til medarbejderen inden; medmindre der er tale om, at medarbejderen gør noget eller opfører sig på en måde, som alle og enhver kan sige sig selv ikke er i orden, når man er ansat på en arbejdsplads. Også selvom medarbejderen ikke har fået det at vide på forhånd.

Kravet om en advarsel skal ses i lyset af, at det skal være tydeligt for medarbejderen, hvad det er for en måde at opføre sig på eller at udføre arbejdet på, som lederen ikke kan acceptere, eller vendt om, som lederen forventer. Og medarbejderen skal have haft chance for at rette ind, før den uacceptable adfærd kan være en grund til at opsige. Se afsnittet om advarsler.

Kravet gælder dog ikke ved sygefravær. Her holdes i stedet sygefraværssamtaler. Se afsnittet i lederhåndbogen om sygefravær.