Når en medarbejder skal siges op

Når medarbejderen afskediges


Når en medarbejder skal siges op sker det i et samarbejde med Økonomi & Stab. Det er Økonomi & Stab, der har kompetencen til at opsige medarbejdere; og for nogle medarbejdergrupper er det KB og ØU, der har kompetencen. Se afsnittet i lederhåndbogen om kompetencefordeling.

Inden en opsigelse sættes i gang, skal lederen sende en indstilling til Økonomi & Stab om baggrunden for, at lederen ønsker at opsige. Indstillingen skal handle om, hvad det er for en rimelig og saglig grund, der er til at opsige medarbejderen.

Udfyld den nedenstående skabelon og send til personalekonsulenten:

Skabelon for indstilling til afsked begrundet i arbejdspladsens forhold


Skabelon for indstilling til afsked begrundet i medarbejderens forhold

 

På baggrund af indstillingen vurderer Økonomi & Stab, om der er et sagligt grundlag for at opsige. Når Økonomi & Stab vurderer en indstilling er det altid centralt, hvordan lederen kan dokumentere, det lederen beskriver i indstillingen, som baggrunden for opsigelsen. Hvis der er et sagligt grundlag sætter Økonomi & Stab opsigelsen i gang.

Det sker ved, at Økonomi & Stab sender et brev til den medarbejder, der ønskes opsagt. I brevet står:
•At Albertslund Kommune påtænker at opsige medarbejderen
•Med hvilket varsel kommunen påtænker at opsige
•Om der gives fratrædelsesgodtgørelse, når medarbejderen fratræder
•Hvad begrundelsen er for den påtænkte opsigelse
•At medarbejderen har ret til at komme med en udtalelse inden for en bestemt frist, typisk 14 dage, inden kommunen træffer en endelig afgørelse om opsigelsen
•At medarbejderen er velkommen til at kontakte den personalekonsulent, der underskriver brevet