Opsigelsesvarsler

Når medarbejderen afskediges


Medarbejderens opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe medarbejderen har været ansat.

Da et opsigelsesvarsel skal være udløbet, inden medarbejderen har ret til et længere varsel, skal opsigelse senest ske, inden:
•2 ½ måned, ved varsel på 14 dage
•5 måneder, ved varsel på 1 måned
•2 år og 9 måneder, ved varsel på 3 måneder
•5 år og 8 måneder, ved varsel på 4 måneder
•8 år og 7 måneder, ved varsel på 5 måneder

Her til skal lægges de 14 dage, som medarbejderen har til at komme med en udtalelse om baggrunden for opsigelsen; for blandt andet pædagoger og lærere har organisationen også en ret til at blive hørt, før en opsigelse. Organisationerne har 3 uger til at komme med en udtalelse. De 3 uger løber ved siden af de 14 dage medarbejderen har til at komme med en udtalelse.