Særligt om tjenestemænd

Når medarbejderen afskediges


Opsigelser af tjenestemænd følger særlige regler. Kontakt altid en personalekonsulent, hvis det overvejes, om der er grundlag for at afskedige en tjenestemand. BEMÆRK, at en tjenestemand ikke kan bortvises.

Groft sagt kan tjenestemænd opsiges af 2 grunde:
•Hvis der er noget at bebrejde tjenestemanden
•Hvis der ikke er noget at bebrejde tjenestemanden, for eksempel når opsigelsen skyldes forhold på arbejdspladsen eller på grund af sygdom

Hvis der er noget at bebrejde tjenestemanden, er der særlige regler om, at der skal holdes tjenstligt forhør, inden en opsigelse kan sættes i gang.

Hvis der ikke er noget at bebrejde tjenestemanden, skal der ikke holdes et tjenstligt forhør.

Om det er det ene eller det andet grundlag, der er for at opsige en tjenestemand, og om det derfor er det ene sæt af regler der skal følges eller det andet, kan ind imellem være vanskeligt at afgøre.

Dertil kommer at der for tjenestemænd også er særlige regler om pension, hvor det er afgørende, hvilket grundlag der er for opsigelsen.

Særligt for tjenestemænd i den lukkede gruppe gælder, at Helbredsnævnet skal komme med en udtalelse, inden en opsigelse sættes i gang på grund af sygdom.

Helbredsnævnet udtaler sig om, hvilken pension tjenestemanden har ret til, hvis tjenestemanden bliver opsagt. Da det kan tage op til flere måneder for Helbredsnævnet at komme med en udtalelse, er det vigtigt at skolelederen kontakter Center for Ledelse og Personale med det samme, når det er klart, at det er nødvendigt at opsige.