Hvad er ulovlig udeblivelse

Medarbejderen bortvises, medarbejderen udebliver ulovligt


Ulovlig udeblivelse er, når medarbejderen bliver væk fra arbejdet uden at have en lovlig grund til det.