Hvordan bortvises en medarbejder

Medarbejderen bortvises, medarbejderen udebliver ulovligt


Det er Juridisk Afdeling, der har kompetencen til at bortvise.

Hvis en medarbejder opfører sig på en af de måder, der er beskrevet, skal lederen STRAKS samme dag eller når lederen er blevet opmærksom på problemet, kontakte en personalekonsulent.

For at kunne bortvise er det nemlig helt afgørende, at der reageres med det samme overfor medarbejderen. Hvis ikke der reageres med det samme, vil det blive tolket som om, at den måde, medarbejderen har opført sig på, nok er uacceptabel men ikke på en måde, der gør, at ansættelsesforholdet kan afbrydes her og nu og uden opsigelsesvarsel.

Når lederen kontakter en personalekonsulent, vil Juridisk Afdeling vurdere, om der er et sagligt grundlag for at bortvise medarbejderen. Herefter bliver medarbejderen i de fleste tilfælde indkaldt til en samtale med kort varsel, hvor medarbejderen bliver konfronteret med den groft uacceptable adfærd og den dokumentation, der er for det.

Hvis der på baggrund af samtalen fortsat er grundlag for at bortvise medarbejderen, vil det blive konkluderet i referatet fra samtalen, at medarbejderen d.d. ikke længere er ansat i Albertslund Kommune.