Dødsfald

Hvis en medarbejder dør


Hvis en medarbejder dør, skal lederen indberette det i Lønportalen med det samme.

KMD skal vis Lønportalen have oplysninger om:

•Navn
•Personnummer
•Arbejdssted
•Stillingsbetegnelse
•Ansættelsestidspunkt
•Hvornår medarbejderen er død
•Om medarbejderen er gift/ugift
•Om medarbejderen har børn under 21 år

Det er nødvendigt med oplysningerne, fordi KMD:

•Skriver til de efterladte for at gøre opmærksom på, om de er berettiget til efterindtægt og feriepenge efter den afdøde medarbejder

•Skriver til skifteretten for at oplyse, om de efterladte er berettiget til efterindtægt og feriepenge, som skal indgå i skifterettens behandling af boet

•Stopper lønudbetalingen

Hvis en medarbejder dør, skal arbejdspladsen også give besked om det til egen forvaltning og til Borgmesteren.

Arbejdspladsen og den enkelte forvaltning aftaler, hvem der sørger for en krans eller en bårebuket, og hvem der deltager i begravelsen.