Opsigelse

Når medarbejderen siger op


Når medarbejderen siger op, skal medarbejderen aflevere en skriftlig opsigelse til arbejdspladsen senest den sidste arbejdsdag i måneden. Opsigelsen skal være underskrevet af medarbejderen.

Skriv selv under på opsigelsen og sæt dato på underskriften. Giv medarbejderen en kopi, så medarbejderen har dokumentation for, at opsigelsen er modtaget.

Når medarbejderen har sagt op er det vigtigt at undersøge, hvor meget ferie medarbejderen har til gode og om medarbejderen ønsker at holde ferie i opsigelsesperioden, hvis det kan lade sig gøre.

Opsigelsesvarsler
Inden for prøvetiden kan overenskomstansatte opsige deres stilling uden varsel.

Efter prøvetiden kan overenskomstansatte opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det gælder, uanset hvor mange år medarbejderen har været ansat.

Hvis en medarbejder ønsker at fratræde med mindre end en måneds varsel, kan lederen, hvis driften tillader det, vælge at acceptere, at medarbejderen opsiger sin stilling med forkortet varsel.

Tjenestemænd kan opsige deres stilling med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Når en medarbejder fratræder, skal medarbejderen inviteres til en fratrædelsessamtale.