Afslutning i lønsystemet

Når en medarbejder opsiger sin stilling i Albertslund Kommune er der en række ting, som den nærmeste leder og den fratrædende medarbejder er ansvarlig for at få gjort:


Lederen skal sørge for, at opsigelsen registres i Rollebi via fanen "Personale og løn - Løn- og ansættelsesvilkår". Opsigelsen uploades også til personalemappen under "Personale og løn".

Lederen skal sørge for, at al afholdt ferie er indberettet under "Tid og Tillæg" i Rollebien inden sidste lønkørsel, så der bliver udstedt et korrekt feriekort.

Endelig skal lederen oplyse, hvis medarbejderen fratræder for at gå på pension/efterløn, da det har betydning for opgørelse af restferien.

Før fratræden skal lederen undersøge, om den ansatte har ferie/fleksibel arbejdstid til gode, og om dette skal afholdes inden fratrædelsen. Såfremt medarbejderen skal holde ferie, inden han/hun fratræder, skal det indberettes rollebien indenfor den officielle deadlines ift løn.

Ved ansøgt afsked: Såfremt der ønskes afholdt en fratrædelsessamtale mellem leder og medarbejder, skal dette aftales.