Teknisk udstyr

Når en medarbejder opsiger sin stilling i Albertslund Kommune er der en række ting, som den nærmeste leder og den fratrædende medarbejder er ansvarlig for at få gjort:


Hjemmearbejdsplads:

Token(der viser adgangskode til netværk) afleveres altid til IT-afdelingen. PC, skærm og evt. printer afleveres der, hvor udstyret hører til, enten i forvaltningen eller IT.

Afbestilling af ADSL-forbindelse varetages af forvaltningen. Hvis det aftales, at medarbejderen eller evt. den nye arbejdsgiver skal overtage forbindelsen, sørger forvaltningen også selv for dette.

NB! Hvis hjemmearbejdspladsen beholdes efter aftale, skal alle af IT-afdelingen installerede programmer afinstalleres. Dette skal gøres af IT-afdelingen! Medarbejderen skal herefter selv sørge for indkøb af OS(Operativ System) og evt. Officepakke.

Låne PC med WAH(WorkAtHome) licens:

PC + WAH medie skal afleveres til forvaltningen.

Programmer, indkøbt gennem kommunens Microsoft HUP-aftale

Programmer, købt gennem HUP (Home User Programme), skal afinstalleres senest den dag, medarbejderen fratræder.

Det er op til den ansattes moral at huske dette. Kommunen eller Microsoft kontrollerer ikke, at det er sket.

Håndholdt PC

Den håndholdte PC skal afleveres til forvaltningen, medmindre andet er aftalt.

USB-stik:

USB-stik skal afleveres til forvaltningen, medmindre andet er aftalt.

NB! Som oftest tilhører teknisk udstyr og WAH-licenser forvaltningen og skal afleveres der. Man skal dog checke, om det er forvaltningens eller IT-afdelingens udstyr.