Referencer om tidligere ansatte

Når referencer afgives


Lederen må svare på spørgsmål af arbejdsmæssig karakter, som for eksempel:

  • Ansættelsesperiode
  • Hvilken stilling, hvilke opgaver, ansvar
  • Faglige kompetencer
  • Personlige kompetencer herunder:
  •   Sociale kompetencer
  •   Forholdet til kolleger, leder, andre samarbejdspartnere
  • Har x et stabilt fremmøde
  • Hvis I skulle ansætte en ny medarbejder til lignende stilling som x er/var i – ville I så ansætte x igen
  • Hvis der skulle udpeges et udviklingsområde for x – hvad vil det så i givet fald være
  • Er der noget som vi bør vide, som der ikke er spurgt om for at få et helhedsindtryk af x

En arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om rent private forhold, herunder racemæssig eller etniske baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige og seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, familiestridigheder, og misbrug. Leder må derfor som udgangspunkt ikke udtale sig herom. Hvis man bliver spurgt om private forhold, skal man, inden man udtaler sig, kontakte en personalekonsulent i ØS.

Lederen skal svare på det, der spørges om på en objektiv og saglig måde. Vær opmærksom på kun at svare på det, der bliver spurgt om, og vurdér om spørgsmålene er relevante.

Hvis en leder kan blive nødt til at komme med negative oplysninger om ansøgeren, skal lederen, når han udtaler sig, være forberedt på, at ansøgeren vil blive partshørt over oplysningerne.

Vi anbefaler, at man ikke udtaler sig om negative forhold, som ikke tidligere har været drøftet med ansøgeren. Hvis ansøgeren ikke har kontaktet lederen, før der bliver indhentet reference, kan lederen, inden han udtaler sig, bede om at blive kontaktet af ansøgeren. Så har lederen mulighed for, at gøre ansøgeren opmærksom på, hvad lederen vil oplyse, hvis han bruges som reference.

Under afgivelse af referencen kan lederen altid bede om en "time-out", og afbryde samtalen, hvis lederen bliver i tvivl om, hvad han/hun skal svare

Lederen kan altid bede om at se notatet med sin udtalelse, som sikkerhed for at han er blevet korrekt gengivet. Vi anbefaler, at man altid beder om en kopi, hvis man har afgivet en negativ reference.