Tjenstlige samtaler

Hvad er en tjenstlig samtale, og hvad er lederens kompetence?


Arbejdsgang for "bortvisning af medarbejder"

Arbejdsgang for forhandling af disciplinære sanktioner

En tjenstlig samtale er en samtale, hvor arbejdspladsen ønsker at tale med medarbejderen, om den måde medarbejderen opfører sig på eller udfører sit arbejde på. En tjenstlig samtale kan ende med en såkaldt ansættelsesretlig sanktion i form af en advarsel, en afskedigelse eller en bortvisning. Se også kapitler i lederhåndbogen om advarsler, afskedigelser og bortvisninger.

Efter kompetencefordelingsplanen har lederen selv kompetencen til at give en advarsel og til at indstille en medarbejder til afsked.

Lederen har derimod ikke kompetence til at afskedige eller til at bortvise en medarbejder. Den kompetence ligger i Økonomi & Stab.

BEMÆRK derfor, at kompetencefordelingsplanen betyder, at når arbejdspladsen holder en tjenstlig samtale selv – det vil sige uden at der deltager en konsulent fra Økonomi & Stab - kan arbejdspladsen alene konkludere, at medarbejderen får en advarsel, eller at medarbejderen indstilles til afsked.

Er konklusionen på samtalen, at medarbejderen indstilles til afsked, vurderer Center for Ledelse og Personale efterfølgende, om der er et tilstrækkeligt sagligt grundlag til at afskedige. Er der et tilstrækkeligt sagligt grundlag, sætter Økonomi & Stab afskedigelsen i gang. I sager om bortvisning skal Økonomi & Stab under alle omstændigheder kontaktes med det samme, når der opstår en situation, der kan give grundlag for at bortvise medarbejderen.

BEMÆRK, at det er vigtigt at kontakte personalekonsulenterne i Økonomi & Stab også før samtalen, hvis der er den mindste usikkerhed om det grundlag, som lederen har at holde samtalen på.

Før medarbejderen skal til samtale, skal medarbejderen indkaldes skriftligt til samtalen.

I indkaldelsen til medarbejderen skal der stå:

  •  Tid og sted for samtalen
  •  Kort, hvad samtalen handler om
  •  At medarbejderen har ret til at tage en bisidder med til samtalen
  •  Hvem der deltager i samtalen fra arbejdspladsen

Samtalen skal som hovedregel holdes i medarbejderes arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal vedkommende have løn for den tid, samtalen varer.

Når samtalen er holdt, skal der altid skrives et referat af samtalen. HUSK at referatet skal skrives under af dem, der har været med til samtalen.

Medarbejder og eventuelt TR/bisidder skal have en kopi af referatet, når det er skrevet under af alle parter.

Vær generelt opmærksom på at orientere tillidsrepræsentanten.

Det kan være en god ide, at forberede referatet inden samtalen og skrive de faktiske oplysninger ind i referatet på forhånd, som arbejdspladsen vil sige ved begyndelsen af samtalen; det kan give struktur og støtte ved samtalen.

Når samtalen er færdig, kan det, som medarbejderen har sagt, hurtigt blive skrevet ind i dokumentet sammen med konklusionen og alle kan på derefter skrive under i forlængelse af mødet.