Det formelle

Hvad er en tjenstlig samtale, og hvad er lederens kompetence?


Før medarbejderen skal til samtale, skal medarbejderen indkaldes skriftligt til samtalen.

I indkaldelsen til medarbejderen skal der stå:

  •  Tid og sted for samtalen
  •  Kort, hvad samtalen handler om
  •  At medarbejderen har ret til at tage en bisidder med til samtalen
  •  Hvem der deltager i samtalen fra arbejdspladsen

Samtalen skal som hovedregel holdes i medarbejderes arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal vedkommende have løn for den tid, samtalen varer.

Når samtalen er holdt, skal der altid skrives et referat af samtalen. HUSK at referatet skal skrives under af dem, der har været med til samtalen.

Medarbejder og eventuelt TR/bisidder skal have en kopi af referatet, når det er skrevet under af alle parter.

Vær generelt opmærksom på at orientere tillidsrepræsentanten.