Hvad er en tjenstlig samtale

Hvad er en tjenstlig samtale, og hvad er lederens kompetence?


En tjenstlig samtale er en samtale, hvor arbejdspladsen ønsker at tale med medarbejderen, om den måde medarbejderen opfører sig på eller udfører sit arbejde på. En tjenstlig samtale kan ende med en såkaldt ansættelsesretlig sanktion i form af en advarsel, en afskedigelse eller en bortvisning. Se også kapitler i lederhåndbogen om advarsler, afskedigelser og bortvisninger.