Lederens kompetence ved tjenstlige samtaler

Hvad er en tjenstlig samtale, og hvad er lederens kompetence?


Efter kompetencefordelingsplanen har lederen selv kompetencen til at give en advarsel og til at indstille en medarbejder til afsked.

Lederen har derimod ikke kompetence til at afskedige eller til at bortvise en medarbejder. Den kompetence ligger i Økonomi & Stab.

BEMÆRK derfor, at kompetencefordelingsplanen betyder, at når arbejdspladsen holder en tjenstlig samtale selv – det vil sige uden at der deltager en konsulent fra Økonomi & Stab - kan arbejdspladsen alene konkludere, at medarbejderen får en advarsel, eller at medarbejderen indstilles til afsked.

Er konklusionen på samtalen, at medarbejderen indstilles til afsked, vurderer Center for Ledelse og Personale efterfølgende, om der er et tilstrækkeligt sagligt grundlag til at afskedige. Er der et tilstrækkeligt sagligt grundlag, sætter Økonomi & Stab afskedigelsen i gang. I sager om bortvisning skal Økonomi & Stab under alle omstændigheder kontaktes med det samme, når der opstår en situation, der kan give grundlag for at bortvise medarbejderen.

BEMÆRK, at det er vigtigt at kontakte personalekonsulenterne i Økonomi & Stab også før samtalen, hvis der er den mindste usikkerhed om det grundlag, som lederen har at holde samtalen på.